Op zaterdag 8 december 2018 hebben stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Tilburg en RADAR een middag georganiseerd in het teken van het koloniale verleden van Nederland en de hedendaagse erfenis. De middag werd geleid door dagvoorzitter Dave-Ensberg-Kleijkers en gestart met een speech van wethouder Erik de Ridder. Hierna werd een moment van stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de decembermoorden, waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn in de Surinaamse gemeenschap, ook in Tilburg.

Tijdens deze middag mocht Counter/Narratives drie lezingen verzorgen.

  1. Misvattingen over het koloniale verleden van Nederland

De lezingenreeks werd gestart door Rowan van der Stelt waarin zij inging op de misvattingen in de hedendaagse beeldvorming over het koloniale verleden van Nederland. Deze misvattingen worden geproduceerd en in stand gehouden door een eenzijdige Eurocentrische beeldvorming in verschillende lagen van de samenleving en binnen diverse instituties, zoals het onderwijs, de erfgoedsector, media, de politiek, het bedrijfsleven en families. Het betreffen onder andere misvattingen over de rol van Nederland, de betrokkenheid van verschillende Nederlandse steden, de tijdsgeest, de afschaffing van slavernij, slavernij als dehumaniserend systeem en de koloniale erfenis. Het zijn misvattingen die gepresenteerd worden als ‘de waarheid’ en gebruikt worden door mensen om de ernst, impact en erfenis van het koloniale verleden te bagatelliseren en te ontkennen. Het zijn misvattingen om verantwoordelijkheid en kritische zelfreflectie te kunnen vermijden en hebben zeer problematische gevolgen. Het bewustzijn over deze misvattingen is cruciaal om een dekolonisatieproces van de geest (“decolonizing the mind”) te stimuleren, om het hedendaagse debat over de koloniale erfenis te kunnen voeren en dit bewustzijn vormt een basis om anderen te laten reflecteren over de eigen misvattingen.

  1. Racisme en Beeldvorming in de hedendaagse context

In navolging op de historische context ging Maria Luce verder in op de hedendaagse vormen en mechanismen van racisme. Dit werd vooral vanuit een sociologisch en critical race perspectief benaderd. Maria behandelde diverse relevante vraagstukken, zoals: hoe wordt racisme over het algemeen gezien en wat betekent racisme nu echt in de hedendaagse samenleving (individueel racisme versus systemisch racisme)? Wat is ‘new racism? Wat is kleurenblind racisme? Vervolgens heeft zij verschillende illustraties en voorbeelden uit interviews gegeven van racistische stereotypen en kleurenblind racisme in o.a. het Nederlands onderwijs en media.

  1. Een persoonlijk proces: dekolonisatie, confrontatie en acceptatie

In de lezing van Gyonne Goedhoop stond haar eigen persoonlijke proces centraal. Gyonne besprak haar familiegeschiedenis en de invloed van de Nederlandse koloniale geschiedenis op haar identiteit. Zij ging dieper in op de betekenis van verschillende narratieven. Welke narratieven zijn dominant en welke counter narratives dienen ruimte te krijgen? Wat betekent intersectionaliteit hierin? Om dit nader toe te lichten nam Gyonne het publiek mee in de narratieven en visies van Frantz Fanon, Bell Hooks en Audre Lorde.

De middag werd afgesloten met verschillende dialoogtafels, waarin de deelnemers in gesprek gingen met Counter/Narratives ten aanzien van thema’s als bewustzijn over misvattingen van het koloniale verleden, racisme, dekolonisatie, educatie en wit privilege.

Voor meer informatie, neem contact op via counternarratives2018@gmail.com