Racism

“Ras” als sociaal construct

“Ras” is een term die ontstond naar aanleiding van de Europese expansie in de periode tussen 16e en 19e eeuw, toen Europeanen mensen racialiseerden (waaronder ook zichzelf), om daarmee hiërarchie te produceren. Hiermee konden Europeanen …

Alledaags racisme en Eigengerechtigd racisme

Begin jaren tachtig schreef Philomena Essed over “alledaags racisme” in Nederland. Alledaags racisme kan direct, indirect, verborgen, openlijk en kleurenblind zijn. Het kan derhalve via allerlei manieren tot uitdrukking komen. Bijvoorbeeld middels vernederingen, ongelijkheden, micro-agressies, …

“New racism” en kleurenblind racisme

Tradities van “ras” en racisme in het Westen zijn enorm belangrijk voor een goed begrip van wat er zich momenteel in Europa afspeelt. Racisme werd gebruikt als rechtvaardiging voor slavernij en imperialisme. Ook werd racisme …

Colorism: Een korte introductie

Huidskleur is een van de meest zichtbare kenmerken waarop mensen beoordeeld worden. Colorism is discriminatie en ongelijkheid gebaseerd op huidskleur, textuur van het haar en uiterlijke “raciale” kenmerken. Niet alleen vanuit andere “raciale” of etnische …

Cutural appropriation

Cultural appropriation (culturele toe-eigening) is het overnemen, kopiëren of gebruiken van cultuuruitingen (van een gemarginaliseerde groep) door een andere dominante cultuur. Culturele toe-eigening is ongepast omdat mensen en/of hun culturen hiermee op stereotypische en simplistische …

Critical Race Theory

In wetenschappelijk onderzoek worden diverse interpretatieve raamwerken gebruikt, zoals theorieën uit de sociale wetenschappen (e.g. post-positivisme, sociaal constructivisme) en social justice theorieën (e.g. feministische theorieën, queer theory, critical race theory). Social justice theorieën richten zich …

Institutioneel racisme

Institutioneel racisme is systemisch ofwel structureel racisme. Hiermee wordt verwezen naar de collectieve praktijken, systemen van regels en representaties waarmee categorieën van mensen benadeeld worden, gebaseerd op hun (waargenomen) “ras”. Een belangrijke indicatie van institutioneel …