Ntozake Shange (18 oktober 1948 – 27 oktober 2018), geboren Paulette Linda Williams in Trenton (New Jersey), kwam uit een gezin, dat haar kunstzinnigheid volop stimuleerde. Shange verhuisde op jonge leeftijd naar Missouri en werd daar naar een ‘non-segregated school’ gestuurd waar zij haar talenten goed kon toepassen, maar waar ze ook veel racisme en intimidatie heeft ervaren. Deze ervaringen zouden haar voor de rest van haar leven vormen, hetgeen zij in het latere werk toe zou passen. Ntozake Shange was een feminist, novelist, dichteres en toneelschrijfster. Zij is bekend geworden met haar choreopoem ‘For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow is Enuf’ (later verfilmd door Tyler Perry met de titel For Colored Girls).

https://gallery.mailchimp.com/c8c3dba6047df437228c80db1/images/8976f1cb-fc63-4c44-a42c-d131cf96e9a7.jpg

Binnen dit werk laat Shange de wereld van zeven zwarte vrouwen zien. Vrouwen die lijden in een seksistische en racistische samenleving. Het werk is opgebouwd middels 20 gedichten, die begeleid worden door muziek. Alledaagse thema’s waar veel zwarte vrouwen dagelijks mee moeten leven, passeren de revue, zoals verkrachting, zelfmoord, abortus, huiselijk geweld en het zoeken naar verbinding met andere vrouwen van kleur (Sisterhood). Shange geeft toe dat deze choreopoem veelal gebaseerd is op haar eigen leven, omdat zij meerdere malen gepoogd heeft zelfmoord te plegen. Tijdens een van de pogingen zag zij een regenboog en werd het idee van de choreopoem geboren. Shange is baanbrekend geweest, omdat zij met haar werk de witte patriarchische structuur van toneel en gedichten doorbrak. De spelling, structuur en stijl van haar werk werd geschreven op een wijze die aansloot bij de zwarte gemeenschap in de V.S. en dit werd een groot succes. Haar werk was en is een inspiratie voor velen.

‘I found god in myself and I loved her. I loved her fiercely’