In de ontwikkeling van het platform Counter/Narratives heeft samenwerking centraal gestaan. Samenwerking als team onderling, maar ook met verschillende individuen en organisaties. Het doel van de samenwerking was om counter narratives te vertellen, om hiermee een bijdrage te leveren aan het doorbreken van koloniale, racistische structuren en beeldvorming. Het platform is dynamisch, waarbij reflectie en bewustwording centraal staan. Zo zullen wij continu reflecteren op onze eigen bijdragen, nieuwe stukken creëren met anderen en oude stukken aanpassen, onder meer om aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zijn ons ervan bewust dat het platform zoals het nu staat een startpunt is en dat het verder bouwen van het platform een structureel proces is; een structureel proces van nieuwe samenwerkingen, waarbij altijd ruimte is voor counter narratives en gemarginaliseerde perspectieven.

Op zondag 3 februari werd het platform van Counter/Narratives gelanceerd. Het was een mooie dag en fantastisch om, na maanden hard te werken, eindelijk het eindresultaat te mogen delen. De middag ging van start met een prachtige spoken word van Carina Fernandes. Zij heeft de middag fantastisch gehost en daarbij een fijne en open sfeer weten te creëren.

Ook waren er verschillende sprekers die hun belangrijke perspectieven en counter narratives met ons deelden. Nancy Jouwe vertelde over de stilte rondom het Nederlandse slavernijverleden en verschillende initiatieven om deze stilte te doorbreken zoals Mapping Slavery. Mapping Slavery maakt het slavernijverleden van verschillende steden zichtbaar zoals in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Naast de informatie op hun website hebben zij ook verschillende stadsgidsen gepubliceerd. In april 2019 volgt een nieuwe publicatie waarin 100 locaties te vinden zijn in 18 verschillende steden, gerelateerd aan sporen van het slavernijverleden van Nederland. In deze bundel heeft Counter/Narratives een bijdrage mogen leveren door locaties in Rotterdam gerelateerd aan het slavernijverleden zichtbaar te maken. In het verhaal van Richard Kofi stond de betekenis van zijn kunst en de correlatie tussen de (gestolen) collecties van wereld musea centraal. Zijn kunstwerken zijn weergaven van ‘interconnected histories and the imagination of their afterlives in the future’. Mitchell Esajas ging in op het boek van Michel-Rolph Trouillot, “Silencing the past”. Een boek dat op een toegankelijke manier uitlegt hoe ‘historische stiltes’, onder andere rondom het koloniale verleden, zijn ontstaan. Dit zijn stiltes die ontstaan zijn door machtsrelaties, welke bepalen welke stemmen de ruimte krijgen. Mitchell zelf draagt bij aan het doorbreken van deze historische stiltes met het initiatief The Black Archives. The Black Archives bestaat uit verschillende boekencollecties en archieven die het nalatenschap zijn van zwarte schrijvers en wetenschappers. Deze collecties maken onder andere het koloniale- en slavernijverleden en racisme in Nederland zichtbaar. Naast deze verhalen plaatst the Black Archives verhalen van verzet op de voorgrond, zoals het verhaal van Otto en Hermina Huiswoud. Ook in de nieuwe expositie “Onze Tori” maakt the Black archives de verborgen geschiedenis van Surinamers in Nederland zichtbaar.

De middag werd afgesloten met een mooie bijdrage van Gyonne Goedhoop, co-founder van Counter/Narratives. Zij nam ons mee in haar eigen dekolonisatieproces. Een dekolonisatieproces van gelaagdheid en fasering, zoals de culturele shock tijdens haar komst in Nederland en Eurocentrisch onderwijs waarin haar eigen geschiedenis niet gerepresenteerd werd. Het werd haar snel duidelijk dat de geschiedenis van Aruba geen onderdeel was van de Nederlandse geschiedenis en dat er geen ruimte was om dit bespreekbaar te maken. Ook heeft Gyonne het dekolonisatieproces binnen haar familie besproken: de zoektocht naar haar familiegeschiedenis en de bewustwording dat verschillende lagen van het koloniale verleden en onderdrukking in haar samenkomen. Haar stammoeder was een slaafgemaakte vrouw op het plantage-werkkamp Brouwerlust in Suriname en haar overgroot oma Sarmoen werd geronseld in Java als contractarbeider en kwam met het schip SS Karimoen naar Suriname. Tenslotte besprak Gyonne hoe zij deze koloniale erfenis omzet in concrete actie via haar werk. Door middel van haar programmering in o.a. TENT Rotterdam biedt zij ruimte aan gemarginaliseerde perspectieven en creëert zij een safe space voor mensen om hun verhalen en perspectieven te delen. Naast programmering is zij actief op het gebied van kritische (beleids)advisering en conceptontwikkeling. Door haar initiatieven fungeert zij als een bruggenbouwer in de stad Rotterdam.

Tijdens de lancering was er ook ruimte voor verschillende kunstenaars om hun werk te exposeren. Zo waren er werken van Richard Kofi, Erico Smit en Serana Angelista (teamlid Counter/Narratives) te zien.

Aan het einde van de middag werd het digitale platform feestelijk gelanceerd via een prijsvraag van onze website developer Brand new guys. Zo kregen de gasten de mogelijkheid om een eerste kijkje te nemen op de website. Tijdens de lancering werd er ook fantastische muziek gedraaid door Koert Sauer en ook had hij zijn rijke muziekcollectie tentoongesteld. Wij kregen enorm veel mooie en hartverwarmende complimenten en willen iedereen bedanken voor hun bijdragen en steun de afgelopen periode.

What’s next? De komende periode willen wij het platform uitbreiden met nieuwe educatieve stukken voor “C/N Collection”, artikelen voor “C/N Culture” en een podcast. Daarnaast zullen wij actief zijn in het aankaarten van maatschappelijke problematieken, het doen van onderzoek, en ons richten op advisering, programmering en educatie. Heb jij toffe ideeën, wil jij graag je eigen counter narrative delen of op een andere manier samenwerken? Stuur dan een mail naar counternarratives2018@gmail.com.

Let’s create together!