Vrijheidsstrijd van het AllifURU volk

Wij, het AllifURU volk, zijn de oorspronkelijke bewoners van Maluku, een eilandengroep gelegen tussen de Filippijnen in het noorden en Australië in het zuiden. In de geschiedenis staat Maluku beter bekend als de specerijeneilanden. Op 25 april 1950 werd de Republik Maluku Selatan geproclameerd, als een vrije en onafhankelijke staat. Voorafgaand aan de proclamatie werd tijdens een bliksemvergadering unaniem besloten door een groot menigte AllifURU Zuid-Molukkers in Ambon om de onafhankelijkheid van de Republik Maluku Selatan (R.M.S.) uit te roepen. De proclamatie van de R.M.S. was daarom een weloverwogen besluit van het Zuid Molukse AllifURU volk, dat na 350 jaar Nederlands kolonialisme haar lot in eigen handen wenste te nemen. Beroofd van vrijheid en haar soevereine handel in specerijen, maar ook van haar materiële en immateriële erfgoed, koos het Zuid Molukse AllifURU volk op 25 april 1950 voor haar zelf, haar kinderen en haar toekomst.

De proclamatietekst begint dan ook met de volgende woorden:

Ter voldoening aan de waarachtige wil, eis en aandrang van het Volk der Zuid-Molukken, proclameren wij hierbij de onafhankelijkheid de fakto en de jure van de Zuid-Molukken met de politieke vorm van een republiek.

Helaas was de vrijheid en onafhankelijkheid maar van korte duur, omdat de deelstaat Republiek Indonesië op 17 september 1950 de jonge republiek R.M.S. binnenviel. Een oorlog brak uit en de opengewapende strijd duurde tot 1963 voordat de Angkatan Perang R.M.S. (R.M.S. nationale leger) overging tot ondergronds verzet.

Weer was het Zuid Molukse AllifURU volk beroofd van haar vrijheid, maar niet van haar vrijheidsdrang en haar onafhankelijke wil om zichzelf te zijn als een volk met haar eigen AllifURU identiteit, taal, geschiedenis en een uniek leefwijze, haar adat AllifURU.

Sinds de bezetting door Republik Indonesië werd het land leeggeroofd en de natuur vernietigd door o.a. de gevolgen van houtkap en mijnbouw. Op tientallen plekken in Maluku zijn meer dan 40 maatschappijen al dan niet als een dochteronderneming van een buitenlands bedrijf actief bezig. De adat van het inheemse AllifURU volk werd langzaamaan ontmanteld, haar taal Moluks Maleis moest wijken voor het Javaans Maleis en de AllifURU geschiedenis werd aangepast aan de Javaanse geschiedenis. De AllifURU identiteit moest wijken en plaats maken voor de Javaanse identiteit.

AllifURU onze identiteit

Met de herinvoering van de naam AllifURU in 1975 door Almarhumua Njonja Pelpina Sahureka werd er een nieuw era ingeluid van bewustwording onder de Zuid Molukse jeugd. Zij wilden hun lot in eigen handen nemen en gingen daarom zelf op zoek naar hun AllifURU wortels, naar wie en wat ze zijn.

Zoektocht

Mijn zoektocht naar mijn AllifURU identiteit begon al heel vroeg. Ik ben geboren in Nederland als tweede generatie en kind van een Ambonese KNIL soldaat en zijn vrouw. Opgroeiend in een klimaat van politiek verraad en ontkenning door de Nederlandse regering en voormalige Ambonese leiders zocht ik naar mijzelf. De vragen waar kom ik vandaan en wie ben ik, hielden mij als kind al heel vroeg bezig. Mijn zoektocht mondde uiteindelijk in een ontdekkingsreis. Ik ontdekte mezelf in oeroude verhalen en liederen en vond mezelf terug in mijn AllifURU identiteit. Talloze gesprekken had ik met oudere Ambonezen over mijn zelfbeeld, maar vooral het beeld van ons als AllifURU volk begon langzaam vorm te krijgen. In de jaren ’80 van de vorige eeuw zette ik mijn zoektocht voort in Maluku, het land mijner Voorvaderen. En daar vond ik mijzelf terug, ik was thuis! De geschiedenis van mij en van mijn Matarumah zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het AllifURU volk. Vorm en inhoud ‘waar kom ik vandaan en wie ben ik’ kwamen samen en werden èèn!

Ook bespeurde ik een beweging onder de Molukse jongeren. We zaten allemaal in een ‘flow’, niet alleen in Nederland maar ook in Maluku. Ik kreeg toen een boek in handen ‘Uru, lelaki matahari terbit’ auteur Saul J. M. Syauta, die de oeroude geschiedenis schreef over het AllifURU volk. Het boek werd toen al door jonge Molukkers in Maluku gelezen en bestudeerd (Syauta, 1984). Zij noemden zich toen ook al AllifURU Anai (Kleinkinderen van het AllifURU volk).

Zelfs nu noemen Molukse jongeren zich liever AllifURU. En terecht het is onze oorspronkelijke naam als volk. Het bleek dat ik dus niet de enige was die op zoektocht was naar mijn AllifURU identiteit, maar ook talloze Molukse jongeren. Deze beweging is zowel in Nederland als in Maluku tot op de dag van vandaag nog steeds gaande en massaler. Molukse AllifURU jongeren houden zich bezig met hun eigen ‘ongeschreven’ geschiedenis vervat in oeroude kapata’s, en van hun traditionele dansen van menari tot tjakalele zelfs tot het aanbrengen van AllifURU tatoeages. Sinds decennia zijn wij bezig de bouwstenen van onze identiteit, cultuurgeschiedenis van ons volk Bangsa Adat AllifURU en zelfs die van een vrij R.M.S. terug te vinden om samen een nieuw bestaan op te bouwen.

R.M.S. Strijd

Deze zoektocht heeft mij gebracht tot wie en wat ik ben en heeft mij teruggevoerd naar mijn AllifURU geschiedenis en identiteit. Ook heeft het mij overtuigd om mij vooral in te zetten voor een vrije en onafhankelijke Republik Maluku Selatan. In Maluku, het land van mijn voorouders, lagen immers mijn AllifURU wortels. Het AllifURU volk zijn de inheemse bewoners van Maluku en wij hebben er sinds heugelijke tijden geleefd. Lag daar niet NunuSAKU, het mythische gebied waar volgens oeroude overleveringen het AllifURU volk zich over het gehele eilandenrijk verspreidde? Hoe kan het anders zo zijn dat ik, toen ik ontdekte dat het inheemse AllifURU de oorspronkelijke bewoners zijn van Maluku, mij meteen kon vereenzelvigen met de strijd voor een vrij en onafhankelijk R.M.S.? Voor mij staat het daarom onomstotelijk vast dat mijn AllifURU identiteit onlosmakelijk is verbonden met Republik Maluku Selatan, want de enige garantie voor ons bestaan en voortbestaan als Bangsa Adat AllifURU is een vrij en onafhankelijk Republik Maluku Selatan!

MENA ! MURIA !

Saka Mese Nusa AllifURU

seMUel Sahureka

Bangsa Adat AllifURU/Front Siwa Lima