New York is in the world’s imagination the city of dreams, of life lived to its fullest, of today being different than yesterday. New York is a city so oriented to the present and the future that the past remains abstract; a fictitious nostalgia of fragments. Yet peel back these layers and a different New York emerges (Hondius, Jouwe, Tosh & Stam, 2017).

Het bovenstaande citaat van Anthony Bogues laat heel goed zien dat veel mensen New York nog altijd beschouwen als een stad van kansen, dromen, ontwikkeling en vrijheid. Het is echter belangrijk dat mensen zich bewust zijn van het feit dat de fundamenten van deze stad zijn gelegd door de gedwongen arbeid van slaafgemaakte mensen. Slavernij vormde een kernelement in Nieuw-Nederland en later New York. Al van oorsprong was New York voor velen juist een plek van onderdrukking, onvrijheid en slavernij. Een belangrijk moment in de weg naar bewustwording van dit verleden was de ontdekking van de Afrikaanse begraafplaats in mei 1991 in Lower Manhattan tijdens bouwwerkzaamheden. Dit onthulde een onbekend deel van New Yorks erfgoed. De skeletten zijn onderzocht en duidden op slechte voeding, een zwaar leven en zware arbeid. Uit onderzoek blijkt dat de zwarte gemeenschap deze begraafplaats in gebruik nam rond 1690. De sporen van begrafenisrituelen die er gevonden zijn, tonen de voortzetting van Afrikaanse culturele praktijken, zoals het meegeven van kraalornamenten en schelpen aan de overledenen. Deze reflecteren de onsterfelijke aanwezigheid van zielen. Tegenwoordig is dit een nationaal monument.

Fort Amsterdam

Op de locatie van het American Indian Museum was in de 17e eeuw het Fort Amsterdam gevestigd. Dit fort is opgebouwd vanaf 1625 door slaafgemaakte mensen in opdracht van de WIC. Zij werden gedwongen bomen te kappen, land te ontginnen, het land te bebouwen en wegen aan te leggen. Fort Amsterdam was naast een militair hoofdkwartier ook een handelscentrum. In het hier nu vlakbij gelegen Battery Park is het Netherland Monument te vinden waarvan de tekst verwijst naar de vestiging van de WIC en Nederlanders in New York. Daarnaast verwoordt het monument de vriendschap tussen New York en Nederland. Deze informatie op het monument is nu zeer omstreden, omdat er gesuggereerd wordt dat er sprake was van een eerlijke ruil van Nederlandse goederen voor gebied van de oorspronkelijke inwoners. Er wordt hierbij niet genoemd dat het ging om bezetting en daarbij een oplegging van een machtssysteem. Ook wordt niet aangegeven dat ruim twintig vrouwelijke oorspronkelijke inwoners in Fort Amsterdam gevangen werden gezet, in opdracht van Gouverneur Kieft (Hondius e.a., 2017: p.39).

Wall Street

Wall Street is het financiële hart van New York en een centrum van kapitalisme. Slaafgemaakte mensen zoals Paulo d’Angola, Anthony Portuguese en Simon Congo hebben de fundamenten gelegd voor Wall Street. Bovenstaande namen zijn opgelegde namen en verwezen naar hun afkomst of de plaats waar zij gevangen genomen zijn. De fundamenten voor de wal, een muur van grote houten boomstammen, werd in opdracht van Peter Stuyvesant gebouwd om bescherming te bieden tegen mogelijke aanvallen van oorspronkelijke inwoners (Hondius e.a., 2017, p.41).

Pearl Street

In 1655 vond er een veiling van slaafgemaakte mensen plaats, in de omgeving van Pearl Street. Deze mensen werden door de WIC doorverkocht aan lokale boeren en handelaren, waaronder veel Nederlanders. Het kwam regelmatig voor dat New York niet het eindstation was voor slaafgemaakte mensen. Vaak werden zij gedwongen vervoerd naar andere koloniën, onder andere Virginia.

Columbia University

William Beekman, geboren in Hasselt, en zijn vrouw Cataline de Boots, geboren in Amsterdam, waren de belangrijkste grondleggers van de rijke familie Beekman in New York. Nazaat Henry Beekman maakte in 1755 deel uit van het bestuur van King’s College, wat later Columbia University werd. Evenals vele bestuurders, bezat ook hij slaafgemaakte mensen. De universiteit werd geconfronteerd met hun historische relatie tot slavernij, toen diverse studenten een kritische blik worpen op dit verleden (Wilder, 2013). Sinds 2013 wordt op deze universiteit een cursus over slavernij aangeboden, en onderzoek gedaan waarin dit verleden onder de aandacht wordt gebracht.

Bovengenoemde locaties laten zien op welke manier New York verbonden is met het slavernijverleden van Nederland. Naast de stad New York City zijn er nog heel veel meer plekken met Nederlands erfgoed langs de Hudson rivier naar het noorden richting Albany (het vroegere Beverwyck) en nog veel verder. Al deze locaties en de betrokkenenzijn beschreven in het boek Dutch New York Histories en op de websites: http://maap.columbia.edu/place.1.html en https://mappingslavery.nl/kaarten/verenigde-staten/

Bronnen

  • Wilder, C. S. (2013). Ebony & Ivy: Race, Slavery, and the Troubled History of America’s Universities. Bloomsbury Publishing.
  • Hondius, D., Jouwe, N., Tosch, J., & Stam, D. (2017) Dutch New York Histories: Connecting African, Native American and Slavery Heritage. Volendam: LM Publishers.
  • Berlin, I. & Harris, L. L (2005). Slavery in New York. New York: New Press.
  • www.maap.columbia.edu; https://mappingslavery.nl/kaarten/verenigde-staten/