Voor de oprichting van de Middelburgse Commercie Compagnie was Zeeland al op verschillende manieren betrokken bij de handel in slaafgemaakte mensen. Zeeuwse handelaren waren betrokken in de illegale handel in slaafgemaakte mensen in de periode van het monopolie van de WIC tot 1730. Daarnaast had de Staten van Zeeland Suriname als kolonie in beheer. Zeeland had belangrijke kamers van de WIC en de VOC in Middelburg. Beide compagnieën waren actief in de handel in slaafgemaakte mensen. Daarbij hadden Zeeuwen plantagewerkkampen in Suriname, Guyana en Berbice waar slaafgemaakte mensen gedwongen werden om arbeid te verrichtten.

In 1730 kwam er een einde aan het monopolie van de WIC op de handel in slaafgemaakte mensen in het Atlantische gebied. Ondanks het einde van het monopolie van de WIC behield de WIC een intermediaire positie en bleef het koloniën controleren in Afrika en de Cariben (Paesie, 2014). Daarnaast moesten er recognitiegelden aan de WIC betaald worden door mensenhandelaren. Recognitiegeld is een bedrag dat betaald moest worden om toestemming te krijgen om in mensen te handelen in het Atlantische Gebied. Er waren circa twintig Zeeuwse rederijen die wilden deelnemen aan de mensenhandel in het Atlantische gebied na het einde van het monopolie van de WIC. De belangrijkste rederij was de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) opgericht in 1720. De MCC was in eerste instantie gericht op de retourhandel met West-Afrika. Vanaf het midden van de 18e eeuw werd de handel in slaafgemaakte mensen de belangrijkste activiteit van de MCC en was de MCC de grootste Nederlandse handelaar in slaafgemaakte mensen in het Atlantische gebied (Paesie, 2014). Een van de belangrijkste gebieden waar slaafgemaakte mensen gedwongen naartoe werden vervoerd was Suriname.

In het hedendaagse Middelburg zijn nog sporen terug te vinden van dit slavernijverleden, zoals pakhuizen verspreid door de binnenstad van Middelburg en voormalige huizen van mensen actief in de mensenhandel. Ook is sinds 2005 een slavernijmonument te vinden midden op de Balans. Ieder jaar wordt hier een herdenking van het Nederlandse slavernijverleden georganiseerd.

Bronnen