Tag: Colonialism

South Africa: Post-1994 Effects of Apartheid?

Counter/Narratives has asked me to discuss whether the effects of apartheid have survived after 1994. And, in answering that question, I was asked to consider those effects with reference to land, women, education, the media, …

Chinese contractarbeid

Tien jaar voor de wettelijke afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863 bestond er al een angst onder plantage-werkkampeigenaren voor een tekort aan arbeid. Dit was het geval omdat men had gezien dat veel …

Cutural appropriation

Cultural appropriation (culturele toe-eigening) is het overnemen, kopiëren of gebruiken van cultuuruitingen (van een gemarginaliseerde groep) door een andere dominante cultuur. Culturele toe-eigening is ongepast omdat mensen en/of hun culturen hiermee op stereotypische en simplistische …

Cultuurstelsel

Het cultuurstelsel was een belastingsysteem dat in de negentiende eeuw bedacht werd door toenmalige gouverneur-generaal Johannes van den Bosch van Nederlands-Indië en werd in 1830 ingevoerd onder Willem I in Nederlands-Indië. In het cultuurstelsel had …