Australia

“Ras” als sociaal construct

“Ras” is een term die ontstond naar aanleiding van de Europese expansie in de periode tussen de 16e en 19e eeuw, toen Europeanen mensen racialiseerden om daarmee hiërarchie te produceren. Anti-zwart racisme vormde daarbij de …

Slavernij: Het perspectief van de vrouw

In de master narrative is er nauwelijks aandacht voor de persoonlijke verhalen en ervaringen van slaafgemaakte mensen. Wanneer er gesproken wordt over deze ervaringen, wordt dit vaak neergezet als een collectieve ervaring en hierdoor is …

Wetenschappelijk racisme

Al eeuwenlang bestonden er ideeën over de indeling van mensen gekoppeld aan superioriteit en inferioriteit. De rassenwetenschap werd gebruikt om mensen hiërarchisch in te delen op basis van ‘biologische’ verschillen en evolutietheorieën en om deze …

White fragility

In Westerse landen leven witte mensen vaak in een geïsoleerde sociale omgeving waar zij (in hun ogen) nauwelijks geconfronteerd worden met “ras” en “raciaal ongemak”. Witheid wordt door hen vaak niet als raciaal beschouwd. De …

Wit privilege

Witheid gaat gepaard met wit privilege, de gehele set van geïnstitutionaliseerde voordelen waar witte mensen toegang toe hebben. Het gaat over de toekenning van “dominantie” op basis van witheid. Het is een privilege om niet …

Witheid & Critical Whiteness Studies

De term “Blank” heeft positieve associaties, zoals schoon, kleurloos, zuiver, licht, niet bevlekt, en is een normatieve term die nog steeds hoofdzakelijk gebruikt wordt in de Nederlandse taal. Dit heeft tot veel kritiek geleid vanuit …

Witte onschuld

In onze samenleving zien we regelmatig automatische aannames van “witte onschuld” versus “zwarte schuld” terug in de denkbeelden van individuen. Ook worden dergelijke aannames structureel gereproduceerd in en middels publieke en semipublieke instituties. Wekker (2016) …